Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

See on ülevaade, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse kui kasutad veebilehte https://interstudio.ee/ või sooritad veebilehel ostu Interstudio veebipoes.

Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ INTERSTUDIO („Interstudio”), registrikood 11106859, aadress Pärnu mnt 158, Tallinn 11317, Eesti.

2. Kuidas me sinu andmeid töötleme?

Veebipoes ostu sooritamisel küsib Interstudio sinu isikuandmeid tellimuse täitmiseks, sealhulgas makse sooritamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Säilitame ka klienditoe andmeid eesmärgiga hallata klientide tellimusi ja osutada kliendituge. Kogutavad isikuandmed salvestab Interstudio olenevalt teenusest ning töötleb neid andmeid pakutava teenuse raames.

Lisaks töötleb Interstudio ka veebilehe külastaja andmeid veebistatistika eesmärgil, olenemata sellest, kas külastaja ostab veebipoest tooteid. Täpsemalt loe selle kohta Interstudio Veebiküpsiste Kasutamise Tingimustest.

Isikuandmete töötlemise alusteks on kliendile lepingujärgse tellimuse täitmine või teenuse osutamine, Interstudio õigustatud huvi ning kasutajalt võetud nõusolek kui seadus näeb nõusoleku küsimise kohustuse ette (eelkõige turunduslikud teated).

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on lepingukohase tellimuse täitmine või teenuse osutamine ning selle kvaliteedi ja kasutusmugavuse pakkumine, statistika, turundus, kasutajatugi, turvanõuete täitmine, teenusepakkujate vaheline teenuse toimimine.

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?

Tegevus Isikuandmed Eesmärk Töötlemise alus
Tellimuse töötlemine Nimi, ettevõtte nimi, registrikood ja aadress;  Tellimuse töötlemine Leping
telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid
Makseteave ja arveldus Kliendi tuvastusandmed, arveldusandmed Tellimuse töötlemine Leping
Otsepöördumiste lahendamine E-posti aadress, pöördumise sisu Kasutajatugi Leping
Veebilehe tehniline toimimine    Veebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateated Veebilehe toimimine ja arendus Õigustatud huvi
Veebilehe külastaja veebikäitumine Veebilehitseja info, IP aadress, kasutusstatistika Veebilehe külastaja kasutusmugavuse optimeerimine  Õigustatud huvi
Uudiskirjad ja turunduspakkumised Nimi, e-posti aadress, telefoninumber Turundus Nõusolek

 

4. Isikuandmete edastamine

Meie töötajatel on ligipääs sinu isikuandmetele mahus, mis on nende tööülesannete täitmiseks vajalik.

Me kasutame kolmandate osapoolte teenuseid, et pakkuda oma teenuseid võimalikult kõrgel tasemel. Neil teenusepakkujatel on ligipääs osadele sinu isikuandmetele, et tagada asjakohane teenus. Neil teenusepakkujatel ei ole ole õigust kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik.

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid jagame?

Vastuvõtjate kategooriad Edastamise eesmärk
Teenusepakkujad Me teeme koostööd teenusepakkujatega, kes pakuvad veebipoe toimimiseks ja tellimuste täitmiseks vajalikke teenuseid (näiteks raamatupidamisteenus ning transpordi- ja kullerettevõtted). Samuti on meie koostööpartneriks veebilehe toimimiseks vajalike tehniliste lahenduste ja nende turvalisuse pakkujad. 
Makseteenuse osutaja Juhul, kui sooritad ostu Interstudio veebipoes, on sinu makse teostamiseks vajalike isikuandmete töötlejaks Maksekeskus AS (registrikood 12268475), kes juhindub iseseisva vastutava andmetöötlejana andmete töötlemisel makseteenuse osutamisele kehtivatest seaduslikest nõuetest või volitatud töötlejana vastutava töötleja juhistest.
Turunduspartnerid Teeme koostööd turunduspartneritega, kes aitavad meil valida asjakohaseid reklaame ja turunduskanaleid.  

 

Rahvusvaheline edastamine

Osa meie andmetöötlusest, kus oleme vastutavad töötlejad, toimub pilvelahendusi kasutades. See tähendab, et osa andmetest võib teatud juhtudel liikuda ka Euroopa Liidust välja. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas.

5. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas.

Turvameetmed sisaldavad muuhulgas: autentimine ja ligipääsuhaldus; paroolid ja vajaduspõhine ligipääs andmetele; turvaline võrgudisain; krüpteerimine; andmekadude ennetus ja muud pidevalt uuendatavad turvameetmed.

6. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Näiteks võib meile rakenduda seadusest või lepingust tulenev kohustus andmeid teatud perioodil säilitada. Aluseks võib olla ka sinu ja meie õigustatud huvi või sinu nõusolek. Järgnevalt anname nendest tähtaegadest ülevaate.

Andmed Töötlemise eesmärk Säilitustähtaeg
Nimi, ettevõtte nimi, registrikood ja aadress;  Tellimuse töötlemine Kuni teave on vajalik tellimuse täitmiseks ja tellimuste alusel tekkinud vaidluste lahendamiseks  + õigustatud huvi alusel kuni eesmärgi täitumiseni või isiku kustutamistaotluseni
telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid
Makseteave ja arveldusandmed Tellimuse töötlemine 7 aastat alates majandusaasta lõpust
E-posti aadress, pöördumise sisu Kasutajatugi Teabevahetusest tuleneva eesmärgi täitumiseni
Veebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateated Veebilehe toimimine ja arendus Kuni veebisessiooni lõpuni või veateate lahendamiseni
Veebilehitseja info, IP aadress, analüütilised küpsised Veebilehe külastaja kasutusmugavuse optimeerimine 2 aastat või kuni kasutaja poolt küpsise kustutamiseni varem
Turunduseks vajalik nimi, e-posti aadress, telefoninumber Turundus Nõusoleku tagasivõtmiseni

 

7. Isiku õigused

Andmekaitse regulatsiooni kohaselt on sul teatud õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Arvesta, et nende õiguste kasutamiseks pead sa pöörduma andmete vastutava töötleja poole.

  • 1) Õigus andmetega tutvuda. Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.
  • 2) Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.
  • 3) Andmete kustutamine/õigus olla unustatud. Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks.
  • 4) Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine. Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata.Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.
  • 5) Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju.
  • 6) Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta.

Kasutamaks ülaltoodud isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, võta meiega ühendust info@interstudio.ee.

Vastame sulle 30 päeva jooksul. Kui sinu pöördumine puudutab isikuandmeid, mille suhtes me ei ole vastutavad andmetöötlejad, edastame sinu pöördumise vastutavale andmetöötlejale.

 8. Muu oluline informatsioon

Uudiskirjad ja otseturundus

Saadame sulle uudiskirju ja valitud turunduspakkumisi kui oled meile selleks andnud oma vastavasisulise nõusoleku. Sul on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Teadetest loobumise link sisaldub teates. Võime kasutada ka sotsiaalmeedia tööriistu, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid. Kuna sotsiaalmeedia platvorme ja veebianalüütika pakkujaid käsitletakse kui eraldiseisvaid vastutavaid töötlejaid, siis rakenduvad selles osas sinu isikuandmete töötlemisele ka nende privaatsustingimused. Sellest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata ka nende teenusepakkujate nõusolekute tingimustele.

Vaidluste lahendamine

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust info@interstudio.ee. Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile info@aki.ee.

Privaatsusteadet uuendati viimati juunis 2023